.

.

A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N 


  • Mijn werk bevat auteursrechten, dit wil zeggen dat foto's genomen door D's Pictures ten alle tijde eigendom blijven van D's Pictures. Deze foto's mogen niet zonder toestemming zonder logo verspreid worden of door iemand anders bewerkt worden. 
  • Alle vormen van bewerkingen door anderen, verspreiden zonder logo, afknippen van logo, foto's gebruiken zonder toestemming zijn ten strengste verboden.
  • Wanneer u een reportage boekt bij mij, geeft u mij de toestemming deze foto's te gebruiken voor sociale media (Instagram, Facebook, Website, ...)
  • Ook geeft u mij toestemming om deze foto's te verstrekken aan derden, bijvoorbeeld voor promotie van producten.
  • Alle foto's worden digitaal geleverd. Nabestellen op afdruk is mogelijk, prijzen zijn afhankelijk van de grootte van de afdruk. Extra digitale foto's nabestellen kan ook voor €7,50 per foto, tenzij anders vermeld.
  • De levertijd van mijn foto's bedraagt minimaal 3 weken.
  • U krijgt een eigen bestelpagina waar u alle foto's van de reportage kunt zien en uitkiezen. Van deze pixieset pagina mag geen screenshot worden gemaakt en gepost op sociale media.
  • U gaat met al deze voorwaarden akkoord bij het boeken van een reportage bij D's Pictures.